Personuppgiftspolicy

Information om personuppgiftsbehandling –
för kunder till Engstrand Vision AB

Engstrand Vision AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag.
När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu delger dig.

Engstrand Vision AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan alltid komma i kontakt med Engstrand Vision AB genom att kontakta oss på anders (at) engstrandvision.se eller telefon 070- 509 75 37.

Som kund kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål, syftet är kunna fakturera och upprätta avtal, de personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, personnummer/ organisationsnummer, e-post, telefonnummer.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med att du är kund till Engstrand Vision AB är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av villkoren att kunna fakturera från Engstrand Vision AB har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna i nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina uppgifter är för att kunna skicka faktura och lagra information i kundbank.

Vi behandlar även personuppgifter för utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas digitalt i vårt IT-system som är lösenordsskyddat.

Vid all hantering av dina/din närståendes uppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Engstrand Vision AB behandlar dina personuppgifter så länge ni är kunder till företaget.

Personuppgifter sparas i minst 1 år i vårt IT-system.

Kontoret och IT-systemet har bara ledningen, ekonomichef och revisor till Engstrand Vision AB tillgång till.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas.

Det betyder att du kan begära att få till gång till viss information om behandling. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling är begränsad, ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av ovannämnda kan skickas till
anders (at) engstrandvision.se

Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart du vänder dig till oss i första hand.

Genom att du läst informationen anser vi att ni godkänt Engstrand Vision villkor och i och med det bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandlingen.

Kontaktuppgifter

Anders Engstrand
ENGSTRAND VISION AB

Jägarbacken 18
18239  Danderyd
070- 509 75 37
anders (at) engstrandvision.se